Het huis met de drie gedichten

Boeken van het huis…

Logo Huis met de drie gedichten

HET HUIS MET DE
DRIE GEDICHTEN 
POSTSTEEG 2
7241 AB LOCHEM

Franz Kafka

Tiende uitgave van Het Huis met de Drie Gedichten

Franz Kafka:
Eine kaiserliche Botschaft –
een boodschap van de keizer

Vertaling door Roelof Wullink
Illustraties Paul van der Steen
1e druk, 2021
12 pagina’s, 155 x 150 mm
€ 12,50
ISBN 9789492348098

Franz Kafka (1883-1924) schreef de parabel ‘Eine kaiserliche Botschaft’ in 1917. Na voorpublicatie in het joodse weekblad Selbstwehr volgde in 1920 publicatie in de verhalenbundel Ein Landarzt – kleine Erzälungen (Verlag Kurt Wolff, Leipzig).

Negende uitgave van Het Huis met de Drie Gedichten

William Wordsworth: We are seven, we zijn met zeven

Vertaling en naschrift door Ans Bouter
Illustraties Paul van der Steen
1e druk, oktober 2020
36 pagina’s, 210 x 168 mm
€ 25,00
ISBN 9789492348081

‘We are seven’ is een van de beroemdste gedichten van William Wordsworth en gaat over wat de dood of, beter gezegd, overledenen kunnen betekenen in het leven van degenen die achterblijven. Het gedicht verhaalt over een gesprek tussen de dichter en een meisje waaruit blijkt dat er nog slechts vijf van de de zeven kinderen uit het gezin in leven zijn. De ontmoeting met het meisje heeft daadwerkelijk plaatsgevonden. Wordsworth schreef de laatste strofen direct na thuiskomst, zo wil het verhaal. Samen met zijn zuster Dorothy en zijn goede vriend Samuel Taylor Coleridge stelde hij vervolgens de openingsstrofe samen. ‘A simple child’.

Virginia Woolf De dame in de spiegel uitgeverij Het Huis met de Drie Gedichten

Achtste uitgave van Het Huis met de Drie Gedichten

Virginia Woolf: De dame in de spiegel – reflecties

Vertaald door Jo Fiedeldij Dop en Barbara de Lange
en met een inleiding van Lidewijde Paris.
1e dr. 350 ex. mei 2019
20 pag., cahiersteek, 155 x 215 mm,
15 euro
ISBN 978-94-92348-07-4

“Het liefst zou ik een heel boek willen wijden aan alleen de verhalen van Woolf ”, schreef Lidewijde Paris van de Leesambassade!
“Lees De Dame in de spiegel, gewoon over een vrouw die in de gang zit en via de spiegel haar vriendin over het tuinpad aan ziet komen lopen, terwijl haar gedachten een geheel eigen weg kiezen.
Iedereen die schrijver wil worden, moet dat elke week twee keer lezen. Minstens”

Zevende uitgave van Het Huis met de Drie Gedichten

August Hans den Boef: Starings Koppige Boer, navorsing naar een verhaal in poëzie

1e dr. 300 ex. juni 2018
32 pag., garenloos gebrocheerd, 155 x 215 mm,
12,50 euro
ISBN 978-94-92348-06-7

‘De Hoofdige Boer’ is het meest bekende en gebloemleesde
werk van de Vordense dichter A.C.W. Staring (1767-1840). Voor de inspiratie hiervoor verwees de heer van de Wildenborch naar het gedicht ‘The Miry Way’. Naar deze bron hebben verscheidene literatoren in het verleden gezocht – vergeefs.
Geholpen door onze hedendaagse digitale faciliteiten wist
August Hans den Boef het origineel te traceren. Lezers kunnen nu de Engelse bron en de vertaling daarvan vergelijken met Starings ‘verhaal in poëzie’ uit 1820.
Starings koppige boer geeft de interessante achtergronden
hiervoor. Want in ‘De Hoofdige Boer’ komen veel elementen van Starings leven en werk samen.
Zijn grote belangstelling voor landbouwmethoden, onderwijs,
oudheidkunde, regionale taal en geschiedenis en last but not
least die voor buitenlandse literatuur, of het nu om Franse,
Duitse of Engelse ging.
Met Engelse hulp heeft Den Boef misschien zelfs het kerkje
gevonden dat de inspiratie vormde voor ‘The Miry Way’.

Zesde uitgave van Het Huis met de Drie Gedichten

Peter van Zonneveld & Adriaan van Dis: De verliefde dichter – A.C.W. Staring 1767-2017
met een Ten Geleide van Jennine Staring

1e dr. 350 ex. december 2017, 2e druk 400 ex. juni 2019
24 pag., cahiersteek, 155 x 170 mm, 12,50 euro
ISBN 978-94-92348-05-5

Antoni Christiaan Wynand Staring is 250 jaar na zijn geboorte nog steeds springlevend, getuige de aandacht die er in 2017 aan hem wordt besteed.
Een jaar lang wordt zijn veelzijdigheid breeduit belicht en is er belangstelling voor zijn verlichte ideeën. Hoe zou Staring de moderne tijd tegemoet zijn getreden, is een vraag die zijn levenshouding oproept. Zijn gedichten mogen dan in deze tijd niet gemakkelijk te lezen en te doorgronden zijn, maar zijn humor, zijn romantische inslag en zijn kijk op het leven zouden in de moderne tijd niet misstaan.

In dit boekje wordt mijn voorvader op een bijzondere manier geëerd door niet alleen zijn leven en zijn veel geprezen gedicht ‘Herdenking’ aan te halen, maar ook met hem de stap te maken naar het nu, uit het verleden naar het heden.

[uit het Ten Geleide van Jennine Staring]

Ina Wolters Landinwaarts Uitgeverij Het Huis met de Drie Gedichten

Vijfde uitgave van Het Huis met de Drie Gedichten

Ina Wolters, Landinwaarts – schilderijen & tekeningen. met een Inleiding van Jack Nuissl

1e dr. 150 ex. juli 2017
32 pag., genaaid gebrocheerd, 210 x 170 mm, 15 euro
ISBN 978-94-92348-04-3

Ina Wolters woont in Klein Dochteren in het buitengebied van Lochem. Deze landelijke om­geving is duidelijk een inspiratiebron voor haar: ‘Het is hier ongelooflijk mooi’. Ze schildert verstilde beelden: landschappelijke schilderijen zonder mensen, dieren of dingen. Haar grote, met een grove toets geschilderd werk verwijst naar bestaande landschappen. Toch is ze geen echte landschapsschilder. Door haar manier van kijken en de geheel eigen manier van weergeven zijn het schilderijen die balanceren tussen figuratie en abstractie. Naast grote werken maakt ze ook kleine, subtiele schilderijen, vaak in series. Verder ook tekeningen en schetsen. Op de tentoonstelling ziet u hiervan een ruime keuze.

Vierde uitgave van Het Huis met de Drie Gedichten

A.L. Snijders, Eenentwintig en andere varkensverhalen

1e dr. 500 ex. december 2016
32 pag., garenloos gebrocheerd, 155 x 215 mm,
10 euro
ISBN 978-94-92348-03-6

A.L. Snijders (Amsterdam 1937) woont op het platteland in Klein Dochteren (bij Lochem). Hij staat bekend als schrijver van het zeer korte verhaal en heeft dit genre op een ongekend hoog niveau gebracht. In 2010 werd zijn werk bekroond met de prestigieuze Constantijn Huygensprijs.
Zijn verhalen (Berichten aan een hoofdredacteur) werden in de jaren negentig uitgegeven bij Thomas Rap (Amsterdam).
Vanaf 2006 verschijnen zijn verhalen, nu zkv’s genoemd, bij AFdH uitgevers (Enschede/Doetinchem).

“Ik heb varkens gehouden, misschien wel twintig jaar. Als men mij vraagt waarom, kan ik daar geen bevredigend antwoord op geven. Ik at ze op, maar dat was het niet. Ik hield van ze, maar dat was het ook niet. Het zijn dieren met een grote reputatie, maar dat wist ik niet, ik heb het allengs ontdekt.” A.L. Snijders

Dit boekje bevat een selectie van elf verhalen over het houden van varkens. Geïllustreerd met niet eerder gepubliceerde foto’s.

Derde uitgave van Het Huis met de Drie Gedichten

Joseph Roth, Aardbeien – een romanfragment
vertaald en ingeleid door Els Snick

1e druk 2016 400 ex.
2e druk 2016 300 ex.
3e druk 2021 300 ex.

48 pagina’s, genaaid gebrocheerd, 155 x 215 mm, 15 euro
ISBN 978-94-92348-02-9

Voor het eerst compleet en bovendien in boekvorm in het Nederlands!

Moses Joseph Roth (Brody, 2 september 1894 – Parijs, 27 mei 1939) was een Joods-Oostenrijks-Hongaars schrijver en journalist.
Naast zijn journalistieke werk schreef hij vele romans en korte verhalen. Hij werd vooral bekend door zijn boeken Job (1930) en Radetzkymars (1932). Hij overleed arm op 27 mei 1939 in Parijs aan de gevolgen van zijn alcoholisme.

Uitgeverij Kiepenheuer
In maart 1933 valt de Gestapo de kantoren van uitgeverij Kiepenheuer in Berlijn binnen en neemt de administratie, het archief en boeken in beslag. Het fonds telt heel wat linkse en joodse auteurs, waaronder Joseph Roth. Zijn boeken worden op 10 mei op het plein voor de universiteit aan Unter den Linden verbrand (het tegenwoordige Bebelplatz).
Joseph Roth is op dat moment al gevlucht uit Duitsland en woont in Parijs. Vandaaruit knoopt hij contacten aan met de Amsterdamse uitgevers Querido en Allert de Lange, die de volgende jaren zijn werk en dat van andere uit Duitsland gevluchte auteurs zullen publiceren.
Een deel van het Kiepenheuer-archief kon uit de handen van de Gestapo worden gered en werd in de jaren zeventig van de twintigste eeuw weer ontdekt. Er kwam een bruin mapje uit tevoorschijn met daarop in handschrift ‘Joseph Roth’. Er zaten iets minder dan vijftig vellen in van het onafgewerkte manuscript van de roman Erdbeeren, dat Roth in 1929 geschreven had. Het had de roman moeten worden over zijn jeugd in Galicië, in het oostelijke grensgebied van de Donaumonarchie, vlakbij Rusland. Door de machtsovername van de nazi’s kon dit werk niet worden voltooid.
Na 1933 blijft Roth in de emigratie pogingen doen een uitgever voor Erdbeeren te vinden. Hij slaagt er niet in.

Uiteindelijk zal Erdbeeren in 1974 postuum verschijnen als Erdbeeren, ein Romanfragment.

Jacob Israël de Haan, Heimwee uitgeverij Het Huis met de Drie Gedichten

Tweede uitgave van Het Huis met de Drie Gedichten

Jacob Israël de Haan, Heimwee.

1e dr. 250 ex. oktober 2015
24 pag., cahiersteek, 115 x 200 mm, 10 euro
ISBN 978-94-92348-01-2

Jacob Israël de Haan wordt in 1881 in Smilde geboren als zoon van een joodse voorzanger. Eerder dat jaar werd zijn zusje Caroline (later bekend als de schrijfster Carry van Bruggen) geboren.
Na een paar jaar in Gorredijk gewoond te hebben, verhuist het gezin naar Zaandam. Jacob brengt er zijn jeugd door en volgt de opleiding tot onderwijzer aan de kweekschool in Haarlem. Na zijn studie vestigt hij zich, na een korte periode in Culemborg, in Amsterdam als onderwijzer.

In 1919 vertrekt De Haan naar Palestina. Hij vestigt zich in Jeruzalem, geeft als jurist les aan de rechtsschool en werkt als journalist voor het Algemeen Handelsblad en De Groene Amsterdammer. Zijn kritische stukken daarin over de praktijk van het politieke zionisme en zijn groeiende sympathie voor de ultra-orthodoxen en de Arabieren brengen hem steeds vaker in conflict met seculiere zionisten. Onder meer zijn ijveren voor een staat waarin Joden en Arabieren als gelijken kunnen samenleven, leidt ten slotte tot zijn gewelddadige dood op 30 juni 1924.

Tegelijkertijd met zijn dood verschijnt in Nederland zijn bundel Kwatrijnen, waarin zijn reis naar Jeruzalem en zijn belevenissen aldaar zijn opgetekend. Achtereenvolgens komen aan bod: vertrek uit Amsterdam, aankomst in Palestina, Jeruzalem, vriendschap met Arabieren. Met als rode draad daar doorheen onrust, twijfel en heimwee. 
Uit de 926 (!) kwatrijnen in De Haans bundel is een keuze gemaakt met die laatstgenoemde onderwerpen als thema.

Over het leven van Jacob Israël de Haan schreef Jan Fontijn een prachtige, uitgebreide biografie: Onrust. Uitgave: Bezige Bij.

Franz Kafka: Vor dem Gesetz/Voor de wet uitgeverij Het Huis met de Drie Gedichten

Eerste uitgave van Het Huis met de Drie Gedichten

Franz Kafka: Vor dem Gesetz/Voor de wet (tweetalig)

1e dr. 100 ex. oktober 2015
12 pag., cahiersteek, 155 x 150 mm
ISBN 978-94-92348-00-5

UITVERKOCHT

Franz Kafka (Praag, 3 juli 1883 – Kierling, 3 juni 1924) was een Duitstalige schrijver die als een van de belangrijkste auteurs van de twintigste eeuw wordt beschouwd. Zijn werk kreeg vooral na zijn dood een grote invloed op de westerse literatuur.
Kafka is vooral bekend als schrijver van de romans Het Proces en Het Slot.

Zijn werk kenmerkt zich door een nachtmerrieachtige, onheilspellende sfeer waarin de bureaucratie en de onpersoonlijke maatschappij steeds meer greep krijgen op het individu. Deze sfeer komt later bekend te staan als kafkaësk.
Kafka werd op 11 juni 1924 begraven op de Nieuwe Joodse Begraafplaats in Praag.

Franz Kafka schreef de parabel Vor dem Gesetz (Voor de wet) in december 1914 als onderdeel van de roman Der Prozeß. In 1915 werd het gepubliceerd in het joodse weekblad Selbstwehr. In 1919, als Kafka zijn werk aan Der Prozeß heeft opgegeven, publiceert hij het in de verhalenbundel Ein Landartzt. In 1925 wordt de tekst alsnog geïntegreerd in de postuum gepubliceerde roman Der Prozeß.